top of page
Image by Marek Piwnicki

Seyr-i Sema

hale eller açık kopya.png
hale eller açık kopya.png

Seyr-i Sema

Tüm kainat kusursuz bir uyum içinde hareket eder. Gökyüzü, gezegenler ve yıldızlar hepsi bu kusursuz hareketin ritmi içinde, dönerek dans eder gibidir. Bu hareketten açığa çıkan manyetik enerji ve etki kainatın küçük bir kopyası olan insan bedeninde karşılık bulur. Yaşam bu harmoni, denge ve bütünlük içinde akışkan bir doğallıkla var olur.

Ancak insanın tekrar eden alışkanlıkları, kalıp ve ezber davranışları bu doğal ritmin aksamasına ve gündelik hayatın yoğun temposu ile ortaya çıkan stres bu akışın bozulmasına neden olur. Bu halde doğal dengeye dönüş için bedenin akort edilme ihtiyacı doğar.

Seyr-i Sema, bedenin kozmik hareket ile yeniden akortlanması için; doğal hareket ve davranışına geri dönmesine, duygu, düşünce ve duyu dünyasında mevcut olumsuz kayıtların temizlenerek bedenin özgür bir boşluğa açılmasına ve duyuların ötesine geçip kozmik gök cisimleriyle bağlantı kurmasına hizmet eder.

Bu yolculuk ile insan, kendi bedeninde olanların rehberliği ve sesini duyabilecek şekilde bir uyuma kavuşur. Orada artık "ben" yok olur. kozmik bir hareket, kozmik bir varoluş vardır. sen hareketin içerisindesindir ve anda ne isteniyor, neye ihtiyaç varsa o hareket orada doğar. böylece insan kusursuzluğa ve akışa güvenle, özgür bir yaşama açılır.

dönüş yolculuğu istanbul

Çalışma Yöntemi

Seyr-i Sema Atölyesinde, bütünsel bir denge ve uyum için tasarlanmış teknikler, yöntemler ve sema pratikleri ile, bedenimizin alışık olduğu hareket ve görüş alanı değiştirilerek zaman, mekan ve hız kavramlarının ötesine geçilir.

 

Kendi eksenimiz etrafında attığımız çarkların bedenimizde yarattığı elektriksel değişimlerin de yardımıyla zihnimizin dinginleşmesi ve doğal bilgi akışına rahatlıkla uyum sağlaması kolaylaşır.

 

Bu alışılmadık yeni hal ile gerçek enerjimizin potansiyeli açığa çıkmaya, kendimize koyduğumuz görünmez sınırlar ortadan kalkmaya başlar. Böylece kişi, içsel rehberinin sesini duyabilecek şekilde, bedensel, zihinsel ve ruhsal bir uyuma kavuşur.

 

Bu kusursuz doğal akışın bir parçası haline gelmek gerçek bir özgürlüktür.

dönüş yolculuğu izmir

Atölyeye Katılım İçin Neler Gerekir?

  • Atölyeye katılım deneyim gerektirir.

  • Semaya durmanın temel kural ve disiplinini bilenler için hazırlandığı gibi, izleyici olmak isteyenler için de kurallara riayet etmek şartıyla açıktır.

hale eller açık kopya.png
bottom of page