top of page

ZAMANIN DÜNYASINDAN ŞAMANIN RÜYASINA

1-ŞAMAN ANAHTARI  (ONLINE) 

1. BÖLÜM  (4 buluşma)   

Niyetin gücü ile tanışmak, içsel sığınağımızı inşaa etmek

ve yolculuk rehberleriyle tanışma.

(Çalışma temel bir çalışma olup, devam bölümler için alınması gereklidir. Herhangi bir deneyim bilgisi gerektirmez.)

2. BÖLÜM (4 buluşma)     

4 yön - 4 elemet - 4 zaman -

4 meleke ile tanışmak

(Çalışma devam çalışması olup, ilk bölümün alınmış olması gereklidir.)

3. BÖLÜM  (4 buluşma)

atalar-arketipler-eril dişil denge- ölüm & doğum

(Çalışma devam çalışması olup, ilk iki bölümün alınmış olması gereklidir.)

4. BÖLÜM  (4 buluşma)

Kişisel tarihi Silmek- Ölümle Yüzleşmek-Hayatın Ustası-Dünyayı Durdurmak

(Çalışma devam çalışması olup, ilk üç bölümün alınmış olması gereklidir.)

2-ŞAMAN RÜYASI (ONLINE)      

Süregelen sorunlarımız ve bize hizmet etmeyen davranış, duygu ve düşüncelere bilinçli bir bakış geliştirebilmek için, benliğin bilinç üstü taraflarına erişim sağlamak üzere yapılacak Şamanik Yolculuklar.

1.BÖLÜM (4 Buluşma)

1-Duyular Dünyasına Yolculuk

2-Duygular Dünyasına Yolculuk

3-Düşünceler Dünyasına Yolculuk

4-Kalp Evrenine Yolculuk

(Çalışmayı sıralı halde yapabileceğiniz gibi içlerinden seçeceğiniz çalışmalara da katılabilirsiniz. Daha evvel Şamanik yolculuk deneyimi olması şart değildir.)

3-ŞAMAN ATI (ONLINE)​

Yolculukta sürücü mü olmak istiyorsunuz? 

Beraber davul ile hemhal olalım.

4-ŞAMAN DANSI (ONLINE)

Halden hale kolaylıkla geçmek mi istiyoruz? Ritim ve hareketin yarattığı esrimenin sağaltıcı kolaylığından faydalanalım.

5-ŞAMAN DEFTERİ (ONLINE)

Rüyaları okumak, yazmak, çizmek mi istiyoruz?

Semboller dünyasını keşfe açılalım.

6-ŞAMAN DÜĞÜMÜ (YÜZ YÜZE) (24 Buluşma)

Eksik parçaları tamamlamak ve onarım yapmak mı istiyorsunuz?

Gelin düğüm atmayı öğrenelim.

(Kontenjan 4 kişiyle sınırlıdır)

bottom of page