top of page

defkuş - defkush

scroll down for english

Nasıl bir Defkuş sahibi olurum ?

​Ritim

​Evrenin titreşimlerinin sadece çok az bir bölümü insan kulağıyla duyulabilir. Kişinin daha yüksek frekanslara uyumlanması için ritim bir kolaylaştırıcıdır. Monoton ritim vuruşları zihinsel konuşmayı susturup, içimize odaklanmayı sağlar. Bu beyin dalgalarımızın sese verdiği tepkidir. Şamanik davul ritmi sırasında beyin dalgalarımız ritimle rezonasa girerek bizi, teta durumuna sokar. Ses frekanslarıyla duyabildiğimiz ritim, bilinçdışına ulaşma öncesi hazırlık sürecinde bir yardımcıdır. Ritim sayesinde yaşama ait olan her şey yenilenmekte ve yinelenmektedir. Bu dinamizm aynı zamanda kişinin zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel düzlemlerinde iyileştirici, dengeleyici, değiştirici ve dönüştürücü etkiye sahiptir. Gerçekleştirilen ritüellerde def kullanılan ilk araclardandır. Bilincin üst boyutlarına geçişi ve üstbenlikle temas kurmayı sağlayan frekanslar içeren müziklerinin temel taşıdır. Günümüz gnostikleri çağdaş trans müziklerinin içinde primitif ritim enstrümanları olmadığında ruhsal bağlantının ve yükselişin yarım kaldığını söylüyorlar.

 

Semboller

Evrensel semboller enerjetik olarak değer taşır ve bilinç üzerinde dönüştürücü etkiye sahiptir. Enerjiye yeni bir kanal oluşturarak veya yeni bir form kazandırarak maddesel boyuttaki akışını değiştirir. Aynı zamanda kuantum alandaki enformasyonun daha iyi bir alıcısı haline gelmeyi sağlar. Sembollerin sahip olduğu potansiyel enerji ses titreşimleri ile bütünleşerek daha güçlü bir etki yaratmaktadır.

 
Defkuşlar

Çember formundaki ahşap kasnağa gerilmiş deri üzerine, karışık boyama teknikleriyle yapılan ve ritim enstrümanı gibi çalınabilen dairesel bir resim çalışmasıdır. Üzerlerinde yer alan semboller, enokyan frekans kodları ve çalınmasıyla salınan ritmik titreşimler aracılığıyla çalışan bir meditasyon ve ritüel aracıdır.

Rhythm

Only a small part of the vibrations of the universe can be heard by the human ear. Rhythm is a facilitator for adapting to higher frequencies. Monotonous rhythm beats stops mental speech and makes easier focusing inside. This is the response of our brain waves to sound. During the shamanic drum rhythm, our brainwaves resonate with rhythm and put us in deep meditation state. The rhythm we can hear with sound frequencies is an aid in the preparation process before reaching the unconscious. Because of the rhythm, everything that belongs to life is renewed and repeated. This dynamism also has a healing, balancing, changing and transforming effect on one's mental, emotional, spiritual and physical levels. Def is one of the first tools used in esoteric and spiritual rituals. It is the cornerstone of the music, which includes frequencies that allow the transition to the upper dimensions of consciousness and contact with the higher being. Today's gnostics say that in contemporary trans music, when there are no primitive rhythm instruments, spiritual connection and ascension are interrupted.

 

 

Symbols

Universal symbols are energetically valuable and have a transformative effect on consciousness. It changes its flow in the material dimension by creating a new channel or giving a new form to energy. It also helps to become a better receiver of information in the quantum field. The potential energy of the symbols integrates with the sound vibrations, creating a stronger effect.

 
Defkushes

This is a painting made with mixed painting techniques on the goat skin which stretched to a wooden frame in the form of a circle and it can be played like a rhythm instrument. It is a meditation and ritual tool that works through the symbols, enochian frequency codes and rhythmic vibrations.

betra

How do I have a defkush ?

bottom of page