top of page

Seyr-i Sema

Tüm kainat kusursuz bir uyum içinde hareket eder. Gökyüzü, gezegenler ve yıldızlar hepsi bu kusursuz hareketin ritmi içinde, dönerek dans eder gibidir. Bu hareketten açığa çıkan manyetik enerji ve etki kainatın küçük bir kopyası olan insan bedeninde karşılık bulur. Yaşam bu harmoni, denge ve bütünlük içinde akışkan bir doğallıkla var olur.

Ancak insanın tekrar eden alışkanlıkları, kalıp ve ezber davranışları bu doğal ritmin aksamasına ve gündelik hayatın yoğun temposu ile ortaya çıkan stres bu akışın bozulmasına neden olur. Bu halde doğal dengeye dönüş için bedenin akort edilme ihtiyacı doğar.

Seyr-i Sema, bedenin kozmik hareket ile yeniden akortlanması için; doğal hareket ve davranışına geri dönmesine, duygu, düşünce ve eylem dünyasında mevcut olumsuz kayıtların temizlenerek bedenin özgür bir boşluğa açılmasına ve duyuların ötesine geçip komik gök cisimleriyle bağlantı kurmasına hizmet eder.

Bu yolculuk ile insan, kendi bedeninde olanların rehberliği ve sesini duyabilecek şekilde bir uyuma kavuşur. Orada artık "ben" yok olur. kozmik bir hareket, kozmik bir varoluş vardır. sen hareketin içerisindesindir ve anda ne isteniyor, neye ihtiyaç varsa o hareket orada doğar. böylece insan kusursuzluğa ve akışa güvenle, özgür bir yaşama açılır.

hale eller açık kopya.png
Çalışma Yöntemi

 

Seyr-i Sema Atölyesinde, bütünsel bir denge ve uyum için tasarlanmış teknikler, yöntemler ve sema pratikleri ile, bedenimizin alışık olduğu hareket ve görüş alanı değiştirilerek zaman, mekan ve hız kavramlarının ötesine geçilir.

 

Kendi eksenimiz etrafında attığımız çarkların bedenimizde yarattığı elektriksel değişimlerin de yardımıyla zihnimizin dinginleşmesi ve doğal bilgi akışına rahatlıkla uyum sağlaması kolaylaşır.

 

Bu alışılmadık yeni hal ile gerçek enerjimizin potansiyeli açığa çıkmaya, kendimize koyduğumuz görünmez sınırlar ortadan kalkmaya başlar. Böylece kişi, içsel rehberinin sesini duyabilecek şekilde, bedensel, zihinsel ve ruhsal bir uyuma kavuşur.

 

Bu kusursuz doğal akışın bir parçası haline gelmek gerçek bir özgürlüktür.

Atölyeye Katılım İçin Neler Gerekir?
 • Rahat hareket edecek kıyafetler

 • Pamuklu çoraplar, ya da varsa mes, dans ayakkabısı, dans patiği

 • Yedek giysiler (terlemeye karşı önlem olarak)

 • Her yaş için uygundur.

 • Boy, kilo, yaş, cinsiyet, bedensel engel sınırlaması yoktur.

 • Ön yargılar ve beklentiler evde bırakılmalıdır. :)

 • Kalp hastaları ve aşırı yüksek tansiyon dışında herhangi bir hastalık engel değildir.

izmir.jpg
a29.jpg
8e4f791f-01d2-4e45-8de1-90143ad3b048.JPG
IMG_9157.jpg
a12.jpg
Beden, zihin ve ruhun uyumu için kainatın hareketini hatırlayış seferi olan Seyr-i Sema, atölye ve inziva olarak düzenlendiği gibi, online ortamda da
4 aylık  program halinde gerçekleştirilmektedir.

Journey of Whirling?

Seyr-i Sema,
a journey of remembering the movement of the universe for the harmony of body, mind and spirit, It is a workshop and retreat.

The entire universe moves in perfect harmony. The sky, the planets and the stars all seem to spin and dance in the rhythm of this perfect movement. The magnetic energy and effect released from this movement finds its counterpart in the human body, which is a small copy of the universe. Life exists with a fluid nature within this harmony, balance and integrity. ​ ​

 

However, the repetitive habits, patterns and memorization behaviors of people cause the disruption of this natural rhythm and the stress that arises with the intense tempo of daily life causes this flow to be disrupted. In this state, the body needs to be tuned in order to return to the natural balance. ​ ​

 

Seyr-i Sema, for re-tuning the body with cosmic movement; It serves to return the body to a free space by clearing the negative records in the world of emotions, thoughts and actions, and to go beyond the senses and connect with the funny celestial bodies. ​ ​

 

With this journey, a person attains a harmony so that he can hear the guidance and voice of those in his own body. There the "I" no longer exists. There is a cosmic movement, a cosmic existence. you are in the movement and whatever is wanted and needed in the moment, that movement is born there. Thus, man opens up to a free life with confidence in perfection and flow.

How it happens

 

In the Seyr-i Sema Workshop, we go beyond the concepts of time, space and speed by changing the movement and field of view that our body is accustomed to, with the techniques, methods and sema practices designed for a holistic balance and harmony.

 

With the help of the electrical changes created in our body by the wheels we throw around our own axis, it becomes easier for our minds to calm down and easily adapt to the natural flow of information.

 

With this unusual new state, the potential of our true energy begins to be revealed, and the invisible limits we put on ourselves begin to disappear. Thus, the person attains a physical, mental and spiritual harmony so that he can hear the voice of his inner guide.

 

It is a real freedom to become a part of this perfect natural flow

a12.jpg
IMG_9157.jpg
izmir.jpg
a29.jpg
8e4f791f-01d2-4e45-8de1-90143ad3b048.JPG
What is Needed to Participate in the Workshop?
 • Clothes in which you can move comfortably.

 • Cotton socks or if available, leather booties (mest), dancing shoes, dancing slippers

 • A change of clothes (to be prepared in case of heavy sweating)

 • It suits everyone of all ages.

 • There's no discrimination regarding heights, weight, age, gender, physical restrictions.

 • Prejudices and expectations may be left at home. :-)

 • There's no illness besides coronary disease and hyper blood pressure, which is a hindrance for this practice.

hale eller açık kopya.png
bottom of page